บริษัท ในเครือ
    บริษัทยูนิเวอร์แซล ทรานสปอร์ต แอนด์ ลอจิสติคส์ จำกัด
    บริษัทยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
    บริษัทอินเตอร์ เซอร์วิส ทรานสปอร์ต จำกัด 
 
 
  ประเภทธุรกิจหลัก
 
  คณะกรรมการ
 
   
 
คุณเสถียร รัตนพิธาน
Sathain Rattanapithan
ประธานกรรมการ
President
คุณดารณี รัตนพิธาน
คุณเจริญลักษณ์ รัตนพิธาน
                                    Daranee Rattanapithan
             Charoenluck Rattanapithan
                                          รองประธานกรรมการ
               กรรมการบริหาร
                                           Vice President
              Director
   
                                             
                
                                              คุณสุทธิชัย รัตนพิธาน
               คุณกฤษฎา รัตนพิธาน
                                       Sutthichai Rattanapithan
               Grisda Rattanapithan
                                           กรรมการผู้จัดการ
              กรรมการบริหาร
                                          Managing Director
             Director
 
สำนักงานบริหารงานกลาง 90/30-31 ม. 20 ซ. บุญมีทรัพย์ 3 ถ. บางพลี – ตำหรุ ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 Tel: (66)2 382 5040-4 Fax: (66)2 3825045 E-mail: ugroup@uettransport.com