บริษัท ในเครือ
    บริษัทยูนิเวอร์แซล ทรานสปอร์ต แอนด์ ลอจิสติคส์ จำกัด
    บริษัทยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
    บริษัทอินเตอร์ เซอร์วิส ทรานสปอร์ต จำกัด 
 
 
  ประเภทธุรกิจหลัก
 
  สำนักงานบริหารงานกลาง (สำนักงานใหญ่)
 
ที่ตั้ง : 90/30-31 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 3 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (66)2 382 5040-4
โทรสาร : (66)2 382 5045
e-mail : crm@uettransport.com
website :

www.uettransport.com

   
 
 
 
comment
 
Name :
Company :
E-mail :
Phone :
Fax :
Message :
 
สำนักงานบริหารงานกลาง 90/30-31 ม. 20 ซ. บุญมีทรัพย์ 3 ถ. บางพลี – ตำหรุ ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 Tel: (66)2 382 5040-4 Fax: (66)2 3825045 E-mail: ugroup@uettransport.com