Track-Trace | Login | Forget Password      
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
    บริษัท ในเครือ
    บริษัทยูนิเวอร์แซล ทรานสปอร์ต แอนด์ ลอจิสติคส์ จำกัด
    บริษัทยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
    บริษัทอินเตอร์ เซอร์วิส ทรานสปอร์ต จำกัด 
    บริษัทชีตาห์ ซัพพลายเชน จำกัด 
 
 
  ประเภทธุรกิจหลัก
 
   
 
เขตอำเภอที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
 
1. ศูนย์ขอนแก่น พื้นที่รับผิดชอบรวม 134 อำเภอ
1.1) จังหวัดขอนแก่น พื้นที่รับผิดชอบ 25 อำเภอ
  อ.เมืองขอนแก่น, อ.กระนวน, อ.เขาสวนกลวาง, อ.โคกโพธิ์ไชย, อ.ชำสูง, อ.ชนบท, อ.ชุมแพ, อ.น้ำพอง, อ.บ้านไผ่, อ.บ้านฝาง, อ.เปื่อยน้อย, อ.พล, อ.พระยืน, อ.ภูเวียง, อ.ภูผาม่าน, อ.มัญจาคีรี, อ.แวงน้อย, อ.แวงใหญ่, อ.สีชมพู, อ.หนองสองห้อง, อ.หนองเรือ, อ.หนองนาคำ, อ.อุบลรัตน์, อ.โนนศิลา, อ.บ้านแฮด
1.2) จังหวัดอุดรธานี พื้นที่รับผิดชอบ 20 อำเภอ
  อ.เมืองอุดรธานี, อ.กู่แก้ว, อ.กุดจับ, อ.กุมภาวาปี, อ.ไชยวาน, อ.ทุ่งฝน, อ.นายูง, อ.น้ำโสม, อ.โนนสะอาด, อ.บ้านดุง, อ.บ้านผือ, อ.พิบูลย์รักษ์, อ.เพ็ญ, อ.วังสามหมอ, อ.ศรีธาตุ, อ.สร้างคอม, อ.หนองวัวซอ, อ.หนองหาน, อ.หนองแสง, อ.ประจักษ์ศิลปาคาม
1.3) จังหวัดสกลนคร พื้นที่รับผิดชอบ 18 อำเภอ
  อ.เมืองสกลนคร, อ.กุดบาก, อ.กุสุมาลย์, อ.คำตากล้า, อ.เจริญศิลป์, อ.เต่างอย, อ.นิคมน้ำอูน, อ.บ้านม่วง, อ.พรรณานิคม, อ.พังโคน, อ.วานรนิวาศ, อ.วาริชภูมิ, อ.โคกศรีสุพรรณ, อ.สว่างแดนดิน, อ.ส่องดาว, อ.อากาศอำนวย, อ.ภูพาน, อ.โพนนาแก้ว
1.4) จังหวัดหนองคาย พื้นที่รับผิดชอบ 17 อำเภอ
  อ.เมืองหนองคาย, อ.ท่าบ่อ, อ.โพนพิสัย, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.สังคม, อ.สระใคร่, อ.รัตนวาปี, อ.เฝ้าไร่, อ,โพธิ์ตาก, อ.เมืองบึงกาฬ, อ.เซกา, อ.โซ่พิสัย, อ.บึงโขงหลง, อ.ปากคาด, อ.พรเจริญ, อ.ศรีวิไล, อ.บุ้งคล้า
1.6) จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่รับผิดชอบ 14 อำเภอ
  อ.เมืองกาฬสินธุ์, อ.สหัสขันธ์, อ.หนองกุงศรี, อ.ห้วยเม็ก, อ.สามชัย, อ.ฆ้องชัย, อ.ดอนจาน, อ.ห้วยผึ้ง, อ.กมลาไสย, อ.คำม่วง, อ.ท่าคันไท, อ,นามน, อ.ยางตลาด, อ.สมเด็จ
1.7) จังหวัดเลย พื้นที่รับผิดชอบ 12 อำเภอ
  อ.เมืองเลย, อ.นาด้วง, อ.ปากชม, อ.ผาขาว, อ.ภูกระดึง, อ.ภูเรือ, อ.ภูหลวง, อ.วังสะพุง, อ.เอราวัณ, อ.หนองหิน, อ.เชียงคาน, อ.ท่าลี
1.8) จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ 12 อำเภอ
  อ.เมืองมหาสารคาม, อ.กันทรวิชัย, อ.แกดำ, อ.โกสุมพิสัย, อ.เชียงยืน, อ.นาเชือก, อ.นาดูน, อ.บรบือ, อ.วาปีปทุม, อ.กุดรัง, อ.ยางสีสุราช, อ.ชื่นชม
1.9) จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ
   อ.บ้านแท่น, อ.เกษตรสมบูรณ์, อ.แก้งคร้อ, อ.คอนสวรรค์, อ.คอนสาร, อ.ภูเขียว
1.10) จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ
  อ.เมืองหนองบัวลำภู, อ.นากลาง, อ.โนนสัง, อ.ศรีบุญเรือง, อ.สุวรรณคูหา, อ.นาวัง
1.11) จังหวัดนครพนม พื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ
  อ.ศรีสงคราม, อ.นาหว้า, อ.บ้านแพง, อ.นาทม
2. ศูนย์ยโสธร พื้นที่รับผิดชอบรวม 112 อำเภอ
 
2.1) จังหวัดยโสธร พื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ
  อ.เมืองยโสธร, อ.กุดชุม, อ.ค้อวัง, อ.คำเขื่อนแก้ว, อ.ไทยเจริญ, อ.ทรายมูล, อ.ป่าติ้ว, อ.มหาชนะชัย, อ.เลิงนกทา
2.2) จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่รับผิดชอบ 25 อำเภอ
  อ.เมืองอุบลราชธานี, อ.กุดข้าวปุ้น, อ.เขมราฐ, อ.เขื่องใน, อ.โขงเจียม, อ.เดชอุดม, อ.ตระการพืชผล, อ.ตาลสุม, อ.ทุ่งศรีอุดม, อ.นาจะหลวย, อ.น้ำยืน, อ.บุณฑริก, อ.พิบูลมังสาหาร, อ.โพธิ์ไทร, อ.ม่วงสามสิบ, อ.เหล่าเสือโก้ก, อ.วารินชำราบ, อ.ศรีเมืองใหม่, อ.สำโรง, อ.สิริธร, อ.นาเยีย, อ.นาตาล, อ.สว่างวีระวงศ์, อ.น้ำขุ่น, อ.ดอนมดแดง
2.3) จังหวัดศรีษะเกษ พื้นที่รับผิดชอบ 22 อำเภอ
  อ.เมืองศรีษะเกษ, อ.กันทรารมย์, อ.ขุขันธ์, อ.ขุนหาญ, อ.น้ำเกลี้ยง, อ.โนนคูณ, อ.บึงบูรพ์, อ.เบญจลักษณ์, อ.ปรางค์กู่, อ.พยุห์, อ.ไพรบึง, อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ, อ.ภูสิงห์, อ.เมืองจันทร์, อ.ยางชุมน้อย, อ.ราษีไศล, อ.วังหิน, อ.ศรีรัตนะ, อ.ห้วยทับทัน, อ.อุทุมพรพิสัย, อ.ศิลาลาด, อ.กันทรลักษณ์
2.4) จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่รับผิดชอบ 20 อำเภอ
  อ.เมืองร้อยเอ็ด, อ.เกษตรวิสัย, อ.จตุรพักตร์พิมาน, อ.จังหาร, อ.ธวัชบุรี, อ.ปทุมรัตน์, อ.พนมไพร, อ.โพธิ์ชัย, อ.โพนทราย, อ.โพนทอง, อ.เมยวดี, อ.เมืองสรวง, อ.ศรีสมเด็จ, อ.เสลภูมิ, อ.สุวรรณภูมิ, อ.หนองพอก, อ.อาจสามารถ, อ.เชียงขวัญ, อ.หนองฮี, อ.ทุ่งเขาหลวง
2.5) จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ
  อ.รัตนบุรี, อ.ท่าตูม, อ.ศีขรภูมิ, อ.สนม, อ.สำโรงทาบ, อ.โนนนารายณ์, อ.บัวเชด, อ.สังขะ, อ.ศรีณรงค์
2.6) จังหวัดนครพนม พื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ
  อ.เมืองนครพนม, อ.ท่าอุเทน, อ.ธาตุพนม, อ.นาแก, อ.ปลาปาก, อ.โพนสวรรค์, อ.เรณูนคร, อ.วังยาง
2.7) จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ
  อ.เมืองอำนาจเจริญ, อ.ชานุมาน, อ.ปทุมราชวงศา, อ.พนา, อ.เสนางคนิคม, อ.หัวตะพาน, อ.ลืออำนาจ
2.8) จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ
  อ.เมืองมุกดาหาร, อ.คำชะอี, อ.ดงหลวง, อ.ดอนตาล, อ.นิคมคำสร้อย, อ.หนองสูง, อ.หว้านใหญ่
2.9) จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ
  อ.ร่องคำ, อ.กุฉินารายณ์, อ.เขาวง, อ.นาคู
2.10) จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ 1 อำเภอ
  อ. พยัคฆภูมิพิสัย
3. ศูนย์นครราชสีมา (โคราช) พื้นที่รับผิดชอบรวม 74 อำเภอ
3.1) จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่รับผิดชอบ 32 อำเภอ
  อ.เมืองนครราชสีมา, อ.แก้งสนามนาง, อ.ขามทะเลสอ, อ.ขามสะแกแสง, อ.คง, อ.ครบุรี, อ.จักราช, อ.ชุมพวง, อ.โชคชัย, อ.ด่านขุนทด, อ.โนนแดง, อ.โนนไทย, อ.โนนสูง, อ.บัวใหญ่, อ.บ้านเหลือม, อ.ประทาย, อ.ปักธงชัย, อ.ปากช่อง, อ.พิมาย, อ.วังน้ำเขียว, อ.สีคิ้ว, อ.สูงเนิน, อ.เสิงสาง, อ.ห้วยแถลง, อ.หนองบุนนาค, อ.เทพารักษ์, อ.เมืองยาง, อ.พระทองคำ, อ.ลำทะเมนชัย, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.สีดา, อ.บัวลาย
3.2) จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบ 23 อำเภอ
  อ.เมืองบุรีรัมย์, อ.กระสัง, อ.คูเมือง, อ.ชำนิ, อ.นาโพธิ์, อ.นางรอง, อ.โนนดินแดง, อ.โนนสุวรรณ, อ.บ้านกรวด, อ.พลับพลาชัย, อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.ประโคนชัย, อ.ปะคำ, อ.พุทไธสง, อ.ละหานทราย, อ.ลำปลายมาศ, อ.สตึก, อ.หนองกี่, อ.หนองหงส์, อ.ห้วยราช, อ.บ้านด่าน, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.แคนดง
3.3) จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่รับผิดชอบ 10 อำเภอ
  อ.เมืองชัยภูมิ, อ.จตุรัส, อ.เทพสถิต, อ.เนินสง่า, อ.บ้านเขว้า, อ.บำเหน็จณรงค์, อ.ภักดีชุมพล, อ.หนองบัวแดง, อ.หนองบัวระเหว, อ.ซับใหญ่
3.4) จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ
  อ.เมืองสุรินทร์, อ.กาบเชิง, อ.จอมพระ, อ.ชุมพลบุรี, อ.ปราสาท, อ.ลำดวน, อ.พนมดงรัก, อ.เขวาสินรินทร์
3.5) จังหวัดสระบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 1 อำเภอ
  อ.มวกเหล็ก
   
 
สำนักงานบริหารงานกลาง 90/30-31 ม. 20 ซ. บุญมีทรัพย์ 3 ถ. บางพลี – ตำหรุ ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 Tel: (66)2 382 5040-4 Fax: (66)2 3825045 E-mail: ugroup@uettransport.com