กลุ่มประเภทธุรกิจ

Alternate Text

 

บริษัท เป๊บซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัดบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด
บริษัท ลีโอลิ้งค์ จำกัดบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอเชี่ยนฟู้ด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เนเจอร์แอดวานซ์ จำกัด
บริษัท ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท เจริญภัณฑ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด