กลุ่มประเภทธุรกิจ

Alternate Text

 

บริษัท เป๊บซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัดบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอเชี่ยนฟู้ด กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ที.แอล.มาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัท เนเจอร์เมท จำกัด
บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจริญภัณฑ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดบริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัดบริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด