เครือข่ายต่างจังหวัด

Alternate Text

เครือข่ายต่างจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 5 หน่วยงาน

1) คลังเก็บสินค้า บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด – จังหวัดขอนแก่น

2) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ – จังหวัดขอนแก่น

3) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ – จังหวัดยโสธร

4) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ – จังหวัดนครราชสีมา

5) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ – จังหวัดอุดรธานี

 

ภาคเหนือ 4 หน่วยงาน

1) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ – จังหวัดเชียงใหม่

2) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ – จังหวัดพิษณุโลก

3) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ – จังหวัดแพร่

4) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ – จังหวัดนครสวรรค์

 

ภาคใต้ 4 หน่วยงาน

1) คลังเก็บสินค้า บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ - จังหวัดพังงา อ.ทับปุด

4) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ – จังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่

5) ศูนย์กระจายสินค้าทั่วไป และเวชภัณฑ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช อ. ทุ่งสง

 

เขตกรุงเทพและปริมณฑล

1) ส่วนกลาง - ซอยบุญมีทรัพย์ 3 ถนนบางพลี – บางตำหรุ มี 3 หน่วยงาน

1.1) สำนักงานกลาง

1.2) ศูนย์กระจายสินค้ายาเวชภัณฑ์และสินค้าด่วน

1.3) ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและเบ็ดเตล็ด

1.4) คลังเก็บสินค้าย่อย – คาโอ

 

2) บางพลี กม.23

2.1) คลังเก็บสินค้า อินดิเพนเดนท์ ไวน์ แอนด์ สปิริต (ประเทศไทย) IWS (สุราต่างประเทศ, เรดซัน, ทีชเชอร์, ลาริออส)

2.2) คลังเก็บสินค้า บริษัท บาคาร์ดี้ (ประเทศไทย) จำกัด


3) จ. พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ)

3.1) ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (มันฝรั่งกรอบ เลย์)