บริการของเรา

Alternate Text

ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ

จัดส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล / ห้างโมเดิร์นเทรด – ดีซี / ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะสินค้าจำนวนมากหรือจัด Routing ได้เอง
จัดรถและพนักงานประจำคลัง / โรงงานลูกค้า
ศูนย์กระจายกรุงเทพ 2 แห่ง ส่งกรุงเทพฯ และภาคกลาง
ศูนย์นครสวรรค์ – เหนือล่าง
ศูนย์พิษณุโลก – เหนือกลาง
ศูนย์แพร่ – เหนือบนด้านตะวันออก
ศูนย์เชียงใหม่ – เหนือบนด้านตะวันตก
ศูนย์โคราช – อีสานล่างระยะใกล้
ศูนย์ขอนแก่น – อีสานบนระยะใกล้
ศูนย์ยโสธร – อีสานล่างระยะไกล
ศูนย์อุดรธานี – อีสานบนระยะไกล
ศูนย์สุราษฎร์ธานี – ใต้บนตะวันออก
ศูนย์ทับปุด (พังงา) – ใต้บนตะวันตก
ศูนย์ทุ่งสง – ใต้กลาง
ศูนย์หาดใหญ่ – ใต้ล่าง
กระจายสินค้าเฉลี่ยวันละกว่า 200,000 กล่อง