บริการของเรา

Alternate Text

มี 3 รูปแบบดังนี้

1. วิ่งตรงจากโรงงาน / คลังสินค้าลูกค้าไปยังร้านค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ


2. ศูนย์จัดรวมสินค้า เพื่อกระจายต่างจังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับลูกค้าที่มีปริมาณสินค้าไม่เพียงพอ จึงจัดรถไปรับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าลูกค้า แล้วนำมารวมกันเพื่อกระจายสินค้าไปยังต่างจังหวัด


3. รับสินค้าจากคลังเก็บสินค้า / โรงงานลูกค้า ผ่านศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพฯ แล้วโอนไปศูนย์ต่างจังหวัดเพื่อส่งไปยังร้านค้า