บริการของเรา

Alternate Text

บริการบริหารสินค้าคงคลัง

 


 


 

 

ให้บริการแบบอุณหภูมิทั่วไป

ให้บริการแบบควบคุมอุณหภูมิ 

รายชื่อลูกค้าที่เราให้บริการบริหารคลังและขนส่ง

บริษัท อินดิเพนเดนท์ ไวน์ แอนด์ สปิริท (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เป๊ปซี่ – โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ฟริโตเลย์) – ขอนแก่น
บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เป๊ปซี่ – โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ฟริโตเลย์) – สุราษฎร์ธานี
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด